เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ มร.อด. e 11/2560

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป หอประชุมาส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...