ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลระบบอัตโนมันติและการควบคุมแบบ PLC จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...