การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2558

ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2558 แนบเอกสารดังนี้‏

อ่านเพิ่มเติม...


งานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 123 ปี

ประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 123 ปี

อ่านเพิ่มเติม...