ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและอุปกรณ์ประกอบ และ เตาเผาอุณหภูมิสูง

อ่านเพิ่มเติม...

วันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...