ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี






To Be Number One Idol

ขอเชิญ เยาวชน เขียว-เหลือง เข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี...

อ่านเพิ่มเติม...






ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...