Black Ribbon

ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รายงานตัวเข้าหอพัก

ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ทยอยเดินทางรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...