ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ระบบบริการนักศึกษา ออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นระบบริการนักศึษา ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ่านเพิ่มเติม...