ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิธีรับวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย 2558

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีรับวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยฯ

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...คณะเทคโนโลยีฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

คณะเทคโนโลยีฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 44 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...