ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เตาแก๊สซิไฟเออร์ แก้ปัญหามลพิษในชุมชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  บริการวิชาการโดยออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ เพื่อแก้ปัญหามลพิษในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ฮีตเดือนยี่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จัดกิจกรรม ฮีตเดือนยี่ : บุญกุ้มข้าว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ฮีตสิบสองของชาวอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิของฉัน สิทธิของใคร

ชมรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมกฎหมาย ในหัวข้อ สิทธิของฉัน สิทธิของใคร

อ่านเพิ่มเติม...


ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 11/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านพักบุคลากรกับอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 10/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างอาคารคณะครุศาสตร์โรงเรียนสาธิต และบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...