ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงของนักศึกษาที่ทำสัญญา กยศ. เป็นปีแรก

ให้นักศึกษา กยศ. ที่ทำสัญญาปี 2559 เป็นปีแรก ยืนยันค่าลงทะเบียน ..

อ่านเพิ่มเติม...



ระบบบริการนักศึกษา ออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นระบบริการนักศึษา ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ่านเพิ่มเติม...