ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รายงานตัวเข้าหอพัก

ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ทยอยเดินทางรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์...

อ่านเพิ่มเติม...