ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.ฯ

การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 (รวมทั้งชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและประสงค์จะกู้ยืม)

อ่านเพิ่มเติม...


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...