ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...Active Learning

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...