ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี 124 ปี

ประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 124 ปี

อ่านเพิ่มเติม...