ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี..

อ่านเพิ่มเติม...ระกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป (รอบ2)

หอประชุมส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...