ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีBoot Camp

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...


ประกาศยกเลิการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...