ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป

หอประชุมส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...