ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จิตอาสา มรภ.อด.

ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดสถานที่จอดรถ พร้อมจัดรถรับส่ง ให้บริการประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...