ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมอบวุฒิบัตรให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2559  ณ ห้องจันทน์กะพ้อ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ...

อ่านเพิ่มเติม...การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมจีนกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พร้อมนำถวายสัจวาจาประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม...