ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี..

อ่านเพิ่มเติม...