ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป

หอประชุมส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...


เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ มร.อด. e 11/2560

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป หอประชุมาส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร

อ่านเพิ่มเติม...