พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...