สวัสดีปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าปีใหม่ และขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม...
มอบวุฒิบัตรให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 28 ธันวาคม 2559  ณ ห้องจันทน์กะพ้อ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ...

อ่านเพิ่มเติม...