ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 10/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างอาคารคณะครุศาสตร์โรงเรียนสาธิต และบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 5/2559

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ ทางเชื่อม ระหว่างอาคารศูนย์ภาษา กับอาคารกิจกรรมนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...