ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ มร.อด. e 11/2560

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป หอประชุมาส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

และรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อระบบลิฟท์

อ่านเพิ่มเติม...