ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างงานขยายเขตเมนไฟฟ้า

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ปรับปรุงถนนเชื่อมอาคารวิทยบริการฯ และ การปรับปรุงถนนเชื่อมอาคารหอพักชาย

อ่านเพิ่มเติม...