ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 5/2559

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ ทางเชื่อม ระหว่างอาคารศูนย์ภาษา กับอาคารกิจกรรมนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...