การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมจีนกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พร้อมนำถวายสัจวาจาประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม...


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

เปิดศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...