ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


Boot Camp รุ่นที่ 14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...