ระบบบริการนักศึกษา ออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นระบบริการนักศึษา ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...