ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


อุดรธานี 124 ปี

ประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 124 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สวัสดีปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าปีใหม่ และขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม...