UDRU Young Ambassadors

โครงการ UDRU Young Ambassadors  ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเป็นยุวทูตต้อนรับแขกต่างชาติ ...

อ่านเพิ่มเติม...งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2559

จัดยิ่งใหญ่ นักเรียน-นักศึกษา ในพื้นที่และใกล้เคียง แห่ร่วมชมงานคับคั่ง ...

อ่านเพิ่มเติม...


ราชภัฏอุดรธานี น้อมใจประกอบพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ..

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ..

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รายงานตัวเข้าหอพัก

ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ทยอยเดินทางรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...