ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการอบรม ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม ประจำปี 2559

เครือข่ายศูนย์ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบบริการนักศึกษา ออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นระบบริการนักศึษา ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...