ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ชุดทดลองเซลล์พลังงานไฮโดรเจน จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองตัวเชิงความร้อนด้วยตัวแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...