ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ชุดทดลองเซลล์พลังงานไฮโดรเจน จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองตัวเชิงความร้อนด้วยตัวแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

เครื่องทดลองสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ระยะ 5 เมตร จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...