ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ
ด้วยเงินรายได้บำรุงการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้