ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชุดทดลองสายส่งกำลังไฟฟ้าเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา