ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชุดฝึกการแก้พาวเวอร์แฟคเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา