ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (คณะเทคโนโลยี)

ชุดฝึกพวงมาลัยกำลังแบบแร็คฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

 

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและพลังงานไฟฟ้า

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

 

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 2 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

 

ชุดทดสอบ Digital Concrete Test Hammer 2 ชุด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์