ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ คือ
พื้นสนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม

- ประกาศเชิญชวนฯ