ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ คือ
ชุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด

- ประกาศเชิญชวนฯ