ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (คณะเทคโนโลยี)

ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้และอาคารโครงสร้างเหล็ก

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์

 

เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์ประกาศผู้ผ่านตรวจไม่มีผลประโยชน์