ข่าวการฝึกอบรม

ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 4

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 4 สอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. 

- จำกัดจำนวนเพียง 140 ที่เท่านั้น

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 15 กรกฎาคม 2560  

- ชำระเงินก่อน มีสิทธิ์ก่อน

- ชำระเงินครบ 140 ที่ ปิดรับสมัครและปิดชำระเงินทันที

 

ค่าสมัครสอบ

- นักศึกษา 1,000 บาท

- บุคคลทั่วไป 1,800 บาท

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 4 ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/iq4TYS1EdQ1OLQPi1

2. ปริ้นใบชำระเงินในอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

3. ชำระเงินที่งานคลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งมาที่กล่องข้อความเพจ www.facebook.com/TOEICUDRU/

5. ตรวจสอบรายชื่อที่เพจ www.facebook.com/TOEICUDRU/ เวลา 16.15 น. ของทุกวัน
(ส่งหลักฐานหลังเวลา 16.00 น. จะอัพเดทรายชื่อในวันถัดไป)

 

การรับผลคะแนน

- ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)