ข่าวการฝึกอบรม

รายละเอียดการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท CMS (Joomla 3.X)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 17 สิงหาคม 2560


ประเภทการแข่งขัน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )

2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ( ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )

 

การแข่งขัน

แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน

 

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17306

 

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเตรียมโปรแกรมจำลอง Web server มาเอง และติดตั้งเอง

2. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องใช้ชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS – Joomla 3.X (ทางผู้จัดการแข่งขันจะเตรียมมาให้)

3. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถนำ extension มาติดตั้งเองได้

4. ปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนดให้ (จะแจ้งให้ทราบในวันที่ทำการแข่งขัน)

5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย Internet

6. สามารถใช้โปรแกรมที่มีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างสรรค์ ผลงานได้

7. ใช้เวลาในการแข่งขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหารกลางวันภายในห้องแข่งขัน)

- รายงานตัว 09.00 น. - 09.20 น.

- ชี้แจงการแข่งขัน 09.20 - 09.30 น.

- เริ่มแข่งขัน 09.30 น. - 14.30 น.

- ประกาศผลการแข่งขัน 16.00 น.

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลทุกประเภทการแข่งขัน

- รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

- วุฒิบัตร สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้เข้าแข่งขัน

 

สมัครเข้าแข่งขัน คลิกที่นี่

หมดเขต รับสมัคร 14 สิงหาคม 2560