อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัคร สายวิชาการ จำนวน 27 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2557
รับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) อ่านเพิ่มเติม »

new website

การรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านเพิ่มเติม

new website

UDRU eDLTV

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม »