อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม »

new website

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อ่านเพิ่มเติม »

new website

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านเพิ่มเติม »