อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม »

new website

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับประเทศ อ่านเพิ่มเติม »