อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

I-SEEC 2014

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 6
อ่านเพิ่มเติม »

new website

6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี ปี 2557

เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อ่านเพิ่มเติม

new website

congratulations

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม »