อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม »

new website

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับประเทศ อ่านเพิ่มเติม »