อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

ชมรม TO BE NUMBER ONE
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม »

new website

คณะวิทยาการจัดการฯ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก เปิดรับตรงแล้ววันนี้ อ่านเพิ่มเติม »

new website

ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 Link 1 » | Link 2 »