อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม »

new website

วันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2558
อ่านเพิ่มเติม »

new website

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านเพิ่มเติม »