อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม »

new website

คณะวิทยาการจัดการฯ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก เปิดรับตรงแล้ววันนี้ อ่านเพิ่มเติม »

new website

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านเพิ่มเติม »