อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา กิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา 2557

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในโครงการ กิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านเพิ่มเติม »

new website

การรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านเพิ่มเติม

new website

UDRU eDLTV

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านเพิ่มเติม »