หน้าหลัก

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งความรู้ที่ให้โอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม และภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังมีบริการทางด้านวิชาการหลายด้าน ดังนี้

1.    การสอนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
2.    การอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเวียดนาม
3.    การอบรมหลักสูตรพิเศษ เช่น การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในงานคอมพิวเตอร์
4.    การอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านตามความต้องการของหน่วยงาน
5.   Tell me more โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.    ทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
7.    ค่ายกิจกรรมภาษานานาชาติ
8.    งานแปลเอกสาร (ภาษาไทย, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, เวียดนาม และญี่ปุ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์

tmm1ฝึกภาษาต่างประเทศอย่างสะดวกสบาย ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Tell me more ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะทางด้านการฟังและการพูดด้วยเทคโนโลยี Speech Recognition เมื่อผู้เรียนออกเสียงระบบ จะทำการประเมินผลให้ทราบ เพื่อแก้ไขคำที่ออกเสียงผิด

 

 

ข่าวกิจกรรม

image011โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

 

 

 

 


image031โครงการ English for AEC Connection

 

 

 

 


image073โครงการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 


image061โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 


image007โครงการ Language and Culture for Fun ประจำภาคเรียนที่ 2/2558