หน้าหลัก

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งความรู้ที่ให้โอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม และภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังมีบริการทางด้านวิชาการหลายด้าน ดังนี้

1. การสอนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
2. การอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และเวียดนาม
3. การอบรมหลักสูตรพิเศษ เช่น การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในงานคอมพิวเตอร์
4. การอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านตามความต้องการของหน่วยงาน
5. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. ทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
7. ค่ายกิจกรรมภาษานานาชาติ
8. งานแปลเอกสาร (ภาษาไทย, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, เวียดนาม และญี่ปุ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560

ตารางกิจกรรม Language and Culture for Fun

ภาพกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ Pilot Namiki Hideyuki English Speech Contest ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ฮิเดยูกิ นามิกิ ครั้งที่ 7