ติดต่อมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


โทรศัพท์ โทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 0-4221-1040-59
และกด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ที่ต้องการติดต่อ หรือกด 0 เพื่อติดต่อ operator
โทรสาร 0-4224-1418


E - mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณทัศนีย์ ดงแสง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณศิริดา นรินทร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Social Media

 

Facebook Fanpage

 

รายการรอบรั้วราชภัฏ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี