ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...