ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏรวมใจ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจร รณรงค์ใส่หมวกนิรภัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว  ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมพูวิเศษ รองอธิการบดี นำบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา , องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม ราชภัฏรวมใจ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจร รณรงค์วินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยรณรงค์วินัยจราจรให้นักศึกษาผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย 100%  เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน

ราชภัฏรวมใจ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจร รณรงค์ใส่หมวกนิรภัย

ราชภัฏรวมใจ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจร รณรงค์ใส่หมวกนิรภัย


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี