ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เริ่มตั้งขบวนองค์กฐินแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปยังวัดโพธิวราราม ถนนละมุนอุทิศ บ้านสร้างแก้ว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี  เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง  หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสาน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญ  และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา  เป็นจำนวนเงิน  1,091,058.50 บาท   ถวายปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐินแด่วัดโพธิวราราม ถนนละมุนอุทิศ บ้านสร้างแก้ว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศล

พิธีทอดกฐินสสามัคคี

พิธีทอดกฐินสสามัคคี

พิธีทอดกฐินสสามัคคี

พิธีทอดกฐินสสามัคคี


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี