ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงสร้างสรรค์ ทั้งกระทงใหญ่ กระทงเล็ก ขบวนแห่กระทงวัฒนธรรมจากนักศึกษา 5 คณะ ซึ่งแต่ละขบวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายกระทง อาหาร และกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือการประกวดนางนพมาศ และประกวดธิดาจำแลง

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามอย่างหนึ่งของชาวไทย ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสายน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติ ให้แก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี