ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณเสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังจัดนิทรรศการภาพวาดเสมือนในรัชกาลที่ 9 , นิทรรศการการพัฒนาข้าวไทย , นิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง และกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี