ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี