ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบสำหรับสาขาที่มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกด้วย Portfolio , ทดสอบข้อเขียน , วัดความรู้ความสามารถ , ปฏิบัติ และวัดแวว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกสาขา/คณะ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี