ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระบบอักขราวิสุทธิ์คือระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดียฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบ ที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน และรายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://akarawisut.com/ และ สามารถ Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่