ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU Student Services on the App Store

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำโปรแกรมระบบบริการนักศึกษา บนสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ ios

นักศึกษา สามารถเข้า Download เพื่อใช้งานโปรแกรม ได้ที่ https://itunes.apple.com/app/id1253834030

ios ss