ข่าวการฝึกอบรม

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

เนื้อหาการอบรม

• แนะนำการใช้งาน Windows 10 และ Microsoft Office 2019

• เรียนรู้การใช้งาน Office 365

• การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business และ Microsoft Team

• การใช้งาน Microsoft Form และ Class Notebook

วัน-เวลา ที่จัดอบรม

• วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่

ลงทะเบียน สำหรับอาจารย์และบุคลากร คลิกที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 17 ห้อง 17301, 17302

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1720, 1737 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.