บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ วิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ คือสร้างบทเรียนผ่านเว็บวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..

อ่านเพิ่มเติม...