บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี


ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีศึกษาตำบลนากลาง

อ่านเพิ่มเติม...