Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[31-10-57] ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
                ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

[11-10-57] รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555-2556

[08-10-57] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[08-10-57] โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2557

[08-10-57] 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี

[08-10-57] ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตร
                 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

[08-10-57] ต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันภาษา Erican College
                 ประเทศมาเลเซีย

[14-10-57] ทำบุญอาคารกิจกรรมนักศึกษา และ อาคารศิลปกรรม

[08-10-57] นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล
                 จาการแข่งขันประกวดมารยาท ระดับประเทศ

 
 

ข่าวจากกองทุนกู้ยืม

[01-10-57] เซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
                 สำหรับนักศึกษา กยศ. (รอบที่2)

[24-09-57] เซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
                 สำหรับนักศึกษา กยศ. ที่ทำสัญญาครั้งแรก

[16-09-57] ประกาศแก้ไขสัญญากู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2557

[16-09-57] กำหนดการยืนยันค่าลงทะเบียนในระบบ e-studentloan

[03-09-57] ประกาศรายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กรอ. และ
                 กองทุนกยศ.รอบ 2

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กรอ.รายเก่า

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนรอบที่ 3

[25-08-57] กำหนดการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. รอบ 2

[22-08-57] สัมภาษณ์กองทุน กรอ. และ กองทุน กยศ. รอบ 2

[15-08-57] การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต

[05-08-57] การกู้ยืมเพิ่มเติม 1/2557

[05-08-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 2

[04-08-57] อนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า
                 และรายใหม่ปีการศึกษา  2557

[12-07-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 1

[12-07-57] การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan

 

 

UDRU UPDATE

"บูชารอยพระชินสีห์ ประเพณีลอยกระทง" ประจำปีการศึกษา 2557  วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 น. ณ อาคารหอประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมบริจาคจตุปัจจัยและอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ณ วัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557