Home

อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

udru-showcase    udru-admission    udru-trainig    udru-auction

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[12-09-57] พิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย 2557

[12-09-57] กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ลอดซุ้มอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย
                 น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2557

[12-09-57] ชมรมพุทธศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรพระต้อนรับน้องใหม่
                 ประจำปีการศึกษา 2557

[09-09-57] 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี ปี 2557

[22-08-57] งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557
                 เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน จัดยิ่งใหญ่ นักเรียน-นักศึกษา
                 ในพื้นที่และใกล้เคียง แห่ร่วมชมงานคับคั่ง

[22-08-57] ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                 รัชกาลที่ 4

[22-08-57] มนุษย์ร่วมใจใส่บาตรในพรรษา

[22-08-57] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไส้เดือนดิน
                 เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน”

[22-08-57] โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด

[22-08-57] ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยญาตรัง

[22-08-57] กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา มหาราชินี

[22-08-57] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม
                 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2557

[22-08-57] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557

 
 

ข่าวจากกองทุนกู้ยืม

[16-09-57] ประกาศแก้ไขสัญญากู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2557

[16-09-57] กำหนดการยืนยันค่าลงทะเบียนในระบบ e-studentloan

[03-09-57] ประกาศรายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมกองทุน กรอ. และ
                 กองทุนกยศ.รอบ 2

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กรอ.รายเก่า

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนรอบที่ 3

[25-08-57] กำหนดการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. รอบ 2

[22-08-57] สัมภาษณ์กองทุน กรอ. และ กองทุน กยศ. รอบ 2

[15-08-57] การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต

[05-08-57] การกู้ยืมเพิ่มเติม 1/2557

[05-08-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 2

[04-08-57] อนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า
                 และรายใหม่ปีการศึกษา  2557

[12-07-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 1

[12-07-57] การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan

[13-06-57] สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ปี 1 กยศ. กรอ.‏

[29-05-57] การส่งแบบคำขอกู้ กองทุน กยศ.ของนักศึกษาเข้าใหม่
                 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 57‏

 

UDRU UPDATE

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมทำบุญ
ตักบาตรพระกรรมฐาน31 รูป เนื่องใน วาระ
ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ
ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 06.30 น.