Sidebar

ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัย.

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมใหม่
ให้ทราบในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ป.ป.ช.อุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อ 2562

ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนสอบ UDRU TOEIC

สำหรับการสอบ
วันที่ 11 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โปรแกรมสถิติ AMOS


อ่านเพิ่มเติม

rspg udru2

ftcdc

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2561.

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี

รายละเอียด

udru apps 2019

วารสารมหาวิทยาลัย.

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล

โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร คุรุศึกษา

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร มนุษยสังคมศิลปาสาร

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาการจัดการ

โดย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม