Sidebar

แผนที่มหาวิทยาลัยฯ


ดู แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน Google Map 


การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้แก่ รถสองแถวสาย 6, 12, 15 ,22, 41, 44 


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 udru map 890px